Kredietverzekering

Bloeiende tijden of crisis, een bedrijf waarmee u zaken doet, kan failliet verklaard worden. En dat houdt voor uw bedrijf risico's in. Onze kredietverzekering is een waardevol middel om uw bedrijf te beschermen tegen wanbetaling of insolventie van een of meerdere cliënten.

Ontdek onze verschillende dekkingen :

Traditionele kredietverzekering

Dekt wanbetaling of insolventie van cliënten die vooraf door de verzekeraar werden gescreend en goedgekeurd.

Unieke koper

Dekt wanbetaling of insolventie van één enkele cliënt.

Excess of Loss

Dekt de verliezen die het overeengekomen eigen risiko overschrijden ten gevolge van het faillissement van één of meerdere debiteuren. De dekking berust op het eigen creditmanagement van de verzekerde die zelf zijn klanten selecteert en de opvolging van de betalingen doet op basis van een vooraf goedgekeurde procedure.

x

Vul hier uw e-mailadres in om onze volgende nieuwsbrief te ontvangen
Verzenden